İş Kazaları ve Hukuki Süreçleri Danışmanlığı

Kurumunuzda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürüttüğünüz iş hukuku faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, yaşanan iş kazalarının araştırılması, kazalar ardından gelişen hukuki süreçlerinizde ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık hizmetlerini deneyimli hukukçular, bilirkişilik deneyimine sahip teknik profesyonellerin ortaklaşa çalışmaları ile sağlayabiliriz. Yaşanan iş kazalarının yerinde incelenmesi, kaza araştırmalarının yapılarak kaza kök nedenlerinin analiz edilmesi, kaza araştırma ekiplerinin eğitilmesi ve iş kazası hukuki süreçlerinde danışmanlık gibi birçok başlıkta deneyimli kadromuz sizlere destek olabilir.

Kaza Araştırmaları ve Kök Neden Analizi

İş kazası ardından yaşanan kazanın kök nedenlerinin tespit edilmesi, ilerleyen dönemlerde benzer kazaların önüne geçebilmek için alınacak aksiyonların planlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Kaza araştırmaları mutlak suretle alanında yetkin teknik profesyonellerce yapılmalı ve kaza kök nedenleri şeffaflıkla ortaya koyulmalıdır. Bilinen bir gerçek, birçok kurumda yaşanan iş kazaları analizinin kurum iç dinamikler nedeniyle sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemediğidir. Mevzuatça da zorunlu olan kaza araştırmalarının yapılması, iş kazası sonrası hukuki süreçlerin sağlıklı yönetilebilmesi ve ileride yaşanması muhtemel kazaların önüne geçilebilmesi için deneyimli kadromuz bu başlıkta ihtiyacınız olan profesyonel hizmeti sizlere sağlayabilir.

İş Kazası Hukuki Süreç Yönetimi

Ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanan iş kazalarının ardından açılan hukuki süreçlerdeki üç dava konusu olan ceza davası, SGK davası ve tazminat davası süreçlerinde iş hukuku alanında deneyimli hukukçular, mahkeme bilirkişilik deneyimine sahip teknik profesyoneller ve SGK alanında deneyimli profesyoneller ile danışmanlık hizmetlerini sağlayabiliyoruz. İş kazaları sonrasında kurumunuzun hukuki süreçleri en doğru şekilde yürütmesi için mevcut profesyonelleriniz ile entegre bir çalışma ile çözüm ortağınız olarak destek sunuyoruz.

İş Hukuku Süreçlerini İyileştirme

İş sağlığı ve güvenliği alanı, teknik bir disiplin olmakla beraber çoğu zaman iş kazaları ve sonuçları düşünüldüğünde iş hukuku ile yakın ilişkiye sahiptir. Kurumunuzda yaşanan bir iş kazası sonrasında önem kazanan personel görevlendirilmeleri, görev tanımları, organizasyon şeması, personel özlük dosyaları gibi birçok başlık iş hukuku alanında özel bir yere sahiptir. Bu nedenle, kurumunuzda yürütmekte olduğunuz iş hukuku süreçlerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından gözden geçirilmesi, zayıf yanlarının tespit edilerek iyileştirme önerilerinin sunulması ve muhtemel kazaların sonuçlarına karşı hazırlıklı olunabilmesi için gerekli danışmanlık hizmetini iş hukuku alanında deneyimli profesyonellerimiz ile sağlayabiliyoruz.

DANIŞMANLIK

İSG Yönetim Danışmanlığı
İş sağlığı ve güvenliği performansınızı iyileştirmek için yanı başınızdayız…
İş Kazaları ve Hukuki Süreçleri Danışmanlığı
İş kazaları ve hukuki süreçlerini yönetmek artık daha kolay…
Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
İSG, kalite ve çevre yönetim sistemlerinizi aynı potada eritiyoruz…