Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Kurumunuzda bir birinden farklı başlıklarda ihtiyaç duyduğunuz yönetim sistemlerinin birbirleri ile uyumunun sağlanması, bütünlüklü ve verimli bir çalışma sistematiğinin oluşturulması için önemlidir. Kanunlar, yönetmelikler ile uluslararası standartların özellikle kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği başlıklarında birbirleri ile uyum içerisinde olması sağlıklı bir yönetim sisteminin temel yapı taşıdır. İş tekrarlarından kaynaklı maliyet kayıplarının önlendiği, dokümantasyon çalışmalarının ortaklaşarak karmaşanın en aza indirildiği, kurum prosedürlerinin ahenk içerisinde yürütülmesi adına yenilenen iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardı ISO 45001, kalite yönetim standardı ISO 9001 ve çevre yönetim standardı ISO 14001 temel gerekliliklerinin baz alınarak yapılan çalışmalar bütünüdür.

İSG Yönetim Sistemi

Kısa zaman önce OHSAS 18001 standardının yerini alan, iş sağlığı ve güvenliği alanında yayımlanan ilk ISO standardı olan ISO 45001, mevcut OHSAS 18001 yönetim standardına ek olarak birçok yeni başlığı içermektedir. Geçmiş dönemde OHSAS 18001 standardını baz alarak çalışmalarını yapmış kuruluşların yeni standarda geçiş sürecinde ihtiyaç duyacağı farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, ISO 45001 standardına uyumluluk çalışmalarında ihtiyaç duyulacak danışmanlık hizmetleri, geçmiş dönemde OHSAS 18001 standardı süreçlerinde denetim ve belgelendirme başlıklarında danışmanlık yapmış yetkin profesyonellerce verilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi

Kurumunuzun müşteri memnuniyetini artırılması adına kalite politikası, kalite güvence ve kalite kontrol hususlarını düzenleyen, kurumunuzun yönetim süreçlerinin belirlendiği ve bu süreçlerin ihtiyaç duyduğu operasyon gerekliliklerinin tanımlanmadığı kalite yönetim sistemini tarif eden ISO 9001: 2015 standardı danışmanlık hizmetleri,  geçmiş dönemde ISO 9001 Baş Denetçiliği görevlerinde bulunmuş, birçok kuruluşun uluslararası belgelendirme kuruluşu tarafından sertifikalandırılması süreçlerinde danışmanlık yapmış yetkin profesyonellerce verilmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi

Her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini amaçlayan ISO 14001 standardı, kurumunuzun çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sürecini tanımlamaktadır. Kurumunuzun doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelini tesis etmesi için ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık hizmetlerinde çözüm ortağınızız.

DANIŞMANLIK

İSG Yönetim Danışmanlığı
İş sağlığı ve güvenliği performansınızı iyileştirmek için yanı başınızdayız…
İş Kazaları ve Hukuki Süreçleri Danışmanlığı
İş kazaları ve hukuki süreçlerini yönetmek artık daha kolay…
Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
İSG, kalite ve çevre yönetim sistemlerinizi aynı potada eritiyoruz…