FIREX

FIREX, yapay zeka desteği ile yüksek tavanlı depolar, kritik laboratuarlar ve duman sensörü bulunmayan dış mekan alanlarda kamera sisteminize entegre edilecek görüntü işleme teknolojisi sayesinde görüntü üzerinden alev tespiti yapma imkanı sağlayan teknolojidir.

Avantajlar

  • Alev korlaşmadan, yangın büyümeden erken müdahale imkanı tanıması,
  • Kimyasal depo vb. alanlarda duman sensörlerinden önce uyarının yapılabilmesi ve erken uyarı,
  • Özel “thermal” kamera donanımına ihtiyaç duyulmaması,
  • Mevcut kamera sistemine yazılım vasıtası ile kolaylıkla entegre edilebilmesi,
  • Yeni kamera donanım maliyeti oluşturmaması,
  • Kamera bazında işleme yapabilmesi,
  • Uyarı sisteminin mesaj, mail vb. yollarla iletilebilmesi,