İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Adı İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Amacı İnsan kaynakları yöneticilerinin, kurumsal İSG yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olması, İSG yönetimi ve personel yönetimi koordinasyonu arasındaki ilişkiyi kavraması, personel İSG hedeflerinin belirlenmesi, işe alım ve periyodik performans değerlendirme süreçlerinde İSG kriterlerinin belirlenmesi gibi başlıkları kavranması amaçlanmaktadır.
Eğitimin Katılımcı Profili Her düzeyde insan kaynakları yöneticisi
Eğitimin İçeriği 1.   İSG bağıntılı roller ile görev ve sorumlulukları
2.   İnsan kaynakları ve İSG bağıntılı mevzuat
3.   İSG sorumlulukları için çalışan eğitimleri
4.   İşe başlama oryantasyonları
5.   İş değişikliklerini İSG kapsamında yönetme ve işbaşı eğitimleri
6.   Kariyer gelişim eğitimlerini İSG kapsamında yönetme
7.   Performans Yönetimine İSG’nin entegrasyonu
8.   Çalışan Sağlığı Yönetimi
9.   İşyeri Yaralanmalarını ve İşçi Tazminat Taleplerini Yönetme
10. Ödüller ve ihtarlar
Eğitimin Süresi 1 gün (8 saat)
Değerlendirme Sistemi %100 devam, Sınav (%70 başarı)
Belgelendirme Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.