Satın Alma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Adı Satın Alma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Amacı Satınalma profesyonellerinin, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile etkin koordinasyonun sağlanması için satınalma süreçlerini etkileyebilecek İSG parametrelerinin kavranması, teknik şartnamelerde İSG unsurlarının belirlenmesi gibi başlıklarda farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.
Eğitimin Katılımcı Profili  

Her düzeyde satınalma yöneticisi, İSG profesyoneli

 

 Eğitimin İçeriği 1.     İSG temel kavram ve tanımları
2.     İSG mevzuatı ve iş kazası istatistikleri
3.     İSG yönetimi ve satın alma ilişkisi
4.     Satın almada gözetilmesi gereken ulusal ve uluslararası kriterler
5.     Ekipman satın alma/kiralama süreçlerinde İSG
6.     Malzeme alımı süreçlerinde İSG
7.     Hizmet alımı süreçlerinde İSG
8.     İhale öncesi teknik şartname hazırlanması ve ön değerlendirme
9.     İhale aşamasında tekliflerin İSG bakımından değerlendirilmesi
10.  Sözleşme istisnalarının İSG bakımından belirlenmesi
11.  Tedarikçilerin hizmetlerinde İSG hususlarına ilişkin gözlem, geri bildirim, kayıt aşamaları
Eğitimin Süresi 1 gün (8 saat)
Değerlendirme Sistemi %100 devam, Sınav (%70 başarı)
Belgelendirme Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.