İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Adı İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Amacı Çağdaş proje yönetimi ilkeleri çerçevesinde bir inşaat projesinin tasarım süreçlerinden başlayarak, şantiye süreçleri ve sonrasındaki işletme süreçlerinde kadar olan proje döngüsünde İSG yönetiminin ilkelerinin kavranmasının amaçlanmaktadır.
Eğitimin Katılımcı Profili İnşaat sektöründe görev alan tüm profesyoneller
Eğitimin İçeriği 1.     Tanım ve kavramlar
2.     Ulusal ve uluslararası mevzuat
3.     İnşaat sektöründe gerçekleşen iş kazalarının analizi
4.     İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri (HSE65, OSHA, ISO 45001)
5.     İnşaat proje süreçleri (ön tasarım, tasarım, uygulama ve işletme)
6.     Modern proje yönetiminin ana başlıkları (sözleşme yönetimi, süre planlama, organizasyon yönetimi, maliyet yönetimi, İSG yönetimi, kalite yönetimi)
7.     Proje yönetiminde İSG başlığındaki görev, yetki ve sorumluluklar
8.     İnşaat sektörüne özel iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ilkeleri
9.     Proje süreçleri, proje yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği ilişkisi
10.  İyi uygulama örnekleri
Eğitimin Süresi 1 gün (8 saat)
Değerlendirme Sistemi %100 devam, Sınav (%70 başarı)
Belgelendirme Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.