Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Eğitimin Adı Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Eğitimin Amacı Ramak kala ve kazaların araştırma ilkelerinin kavranması, kazaların arkasında yatan kök nedenlerin tespiti yöntemlerinin kavranması, İSG iyileştirme önerileri, raporlama ve izleme süreçlerinin kavranması amaçlanmaktadır.
Eğitimin Katılımcı Profili Kaza araştırma takımlarında görev alacak her düzey profesyonel

 

Eğitimin İçeriği
  1. Temel kavramlar
  2. İş kazaları ve yasal süreçler
  3. Kaza ve olay araştırmasının kuruluşlarda yeri
  4. Kaza ve olay araştırma takımının seçimi ve takımın görev, yetki ve sorumlukları
  5. Kök neden analizi teknikleri
  6. Kaza ve olayların kök nedenlerini belirleme aşamaları
  7. Kaza ve olay araştırmalarında uzman yaklaşımı
  8. Kaza ve olay raporlama teknikleri
  9. Kaza raporu sonrası kontrol önlemleri planlama
  10. Kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi
Eğitimin Süresi 1 gün (8 saat)
Değerlendirme Sistemi %100 devam, Sınav (%70 başarı)
Belgelendirme Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.