İş Kazalarının Hukuki Boyutu Farkındalığı Eğitimi
Eğitimin Adı İş Kazalarının Hukuki Boyutu Farkındalığı
Eğitimin Amacı İş kazaları sonrasında kuruluşların ve yöneticilerin hukuki alanda karşılaşacağı güçlüklerin kavranması, örnek iş kazaları incelemeleri ile kazaların hukuki boyutunun kavranması amaçlanmaktadır.
Eğitimin Katılımcı Profili  

İSG faaliyetleri ile ilişkili her düzey profesyonel

 

Eğitimin İçeriği
  1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
  2. İş kazası ve kaza teorileri
  3. İş kazası sonrasındaki yasal süreçler
  4. İş kazalarında hukuki sorumluluğun kaynakları
  5. İş kazalarında cezai sorumluluğun kaynakları
  6. İş kazalarında idari sorumluluğun kaynakları
  7. İş kazalarında kayıtların önemi
  8. Kaza ve olay araştırmalarının önemi
  9. İş kazalarına ilişkin Yargıtay kararları örnekleri
  10. Tartışma

 

Eğitimin Süresi  1 gün (8 saat)
Değerlendirme Sistemi %100 devam, Sınav (%70 başarı)
Belgelendirme Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.