İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiliği Eğitimi
Eğitimin Adı İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiliği Eğitimi
Eğitimin Amacı İş sağlığı ve güvenliği alanında yönetici / danışman / koordinatör olarak çalışan ya da çalışmak isteyen profesyonellerin ulusal ve uluslararası uygulamalar, İSG yönetim sistemlerinin temel ilkeleri, kurumsal iletişim, kaza araştırma-raporlama ve kriz yönetimi vb. birçok başlıkta etkili yöneticilik kavramlarını kavramları amaçlanmaktadır.
Eğitimin Katılımcı Profili  

A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri

 

Eğitimin İçeriği 1.     Temel kavramlar
2.     Liderlik ve yöneticilik kavramları
3.     Problem çözme kültürü
4.     İSG yönetiminde zorluklar ve fırsatlar
5.     Uluslararası İSG yönetim sistemleri
6.     Kurumsal risk yönetimi
7.     Uluslararası standartlar ve normlar
8.     Kaza ve kök neden araştırması
9.     Hukuki sorumluluklar
10.  Mesleki gelişimde kilit unsurlar
Eğitimin Süresi 2 gün (16 saat)
Değerlendirme Sistemi %100 devam, Sınav (%70 başarı)
Belgelendirme Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.