ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Standardı Farkındalık Eğitimi
Eğitimin Adı ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Standardı Farkındalık Eğitimi
Eğitimin Amacı ISO 45001:2018 standardının getirdiği yenilikler ve OHSAS 18001 standardı ile olan temel farklılıkların kavranarak yeni standarda geçiş sürecinde dikkat edilmesi gereken hususların kavranması amaçlanmaktadır.
Eğitimin Katılımcı Profili İSG faaliyetleri ile ilişkili her düzey profesyonel
Eğitimin İçeriği
  1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar
  2. Uluslararası İSG yönetim sistemleri hakkında bilgilendirme
  3. ISO 45001:2018 hakkında genel bilgiler
  4. OHSAS 18001 ile ISO 45001:2018 arasındaki temel farklılıklar
  5. ISO 45001:2018 standardının sağladığı avantajlar
  6. Yeni standarda geçiş sürecinde boşluk analizi
  7. Mevcut yönetim sisteminin yeni standarda entegrasyon süreci
  8. ISO 9001 ve ISO 14001 standardı ile uyum süreçleri
  9. Tartışma
Eğitimin Süresi 1 gün (8 saat)
Değerlendirme Sistemi %100 devam, Sınav (%70 başarı)
Belgelendirme Katılımcılardan, eğitim sonundaki sınavdan başarılı olanlara “Başarı Belgesi”, sınavda başarısız olanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.