Denetim

İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütmekte olduğunuz faaliyetlerin etkinliğini gözlemlemek, zayıf
yönlerinizi öğrenmek ve toplam İSG yönetim kabiliyetinizi arttırmak için sizlere çeşitli başlıklardaki
denetim hizmetlerimizde destek oluyoruz. Bu çerçevede kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu 3.taraf
denetimler, uyumluluk denetimleri ve teknik emniyet denetimleri ile kuruluşunuzdaki İSG
uygulamalarını geliştirmek için yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

İSG Performansı Analizi

Kuruluşunuzun iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin etkinliğinin bağımsız denetçiler tarafından değerlendirilmesi, işletme körlüğünün önüne geçilmesi ve kayıpların azaltılması için tavsiye edilen bir yaklaşımdır. Kuruluşunuzun İSG yönetim yetkinliğinin, uluslararası iyi uygulama referansları ve standartlar çerçevesinde oluşturulan analitik performans ölçüm modelleri ile analiz edildiği bu denetimler sayesinde kuruluşunuzdaki İSG yönetim sisteminin SWOT analizini gerçekleştirerek ve sürekli iyileşme için yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Uyumluluk Denetimleri

Kuruluşunuzda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kriter alınarak yapılacak denetimler ile yasal uyumluluk başlığında kuruluşunuzun boşluk analizi gerçekleştirilerek iyileştirme önerileri alabilir böylelikle idari yaptırımlarla karşılamadan önlem alabilirsiniz. Ayrıca projelerinizde yatırım kuruluşlarının İSG kriterlerine (World Bank Safeguards, IFC Performance Standards, EHS Guidlines, EBRD Performance Requirements) uyum düzeyinin belirlenmesi hususlarında deneyimli danışmanlarımızdan hizmet alabilirsiniz.

Teknik Emniyet Denetimleri

Kuruluşunuzda yüksek risk içeren faaliyetlerdeki teknik emniyet gerekliliklerinin ulusal ve uluslararası normlara (ISO, TSE, BS, OSHA, ANSI, NFPA vb.) uygunluk durumunun değerlendirildiği denetimlerdir. Özelleşmiş başlıklarda (yüksekte çalışma, kaldırma operasyonları, iskelede çalışma, yangın güvenliği, makine emniyeti vb.) gerçekleştirilen bu denetimlerde; ilgili faaliyete ilişkin çalışma yöntemi, ekipman-malzeme ve iş gücü niteliği denetim öncesinde kuruluş ile birlikte belirlenen kriterlere göre
değerlendirir. Teknik emniyet denetimleri kuruluşunuzdaki önlemlerin niteliğini gözden geçirmek ve sürekli iyileşme için önemli fırsatlar sunar.

DANIŞMANLIK

İSG Yönetim Danışmanlığı
İş sağlığı ve güvenliği performansınızı iyileştirmek için yanı başınızdayız…
İş Kazaları ve Hukuki Süreçleri Danışmanlığı
İş kazaları ve hukuki süreçlerini yönetmek artık daha kolay…
Entegre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
İSG, kalite ve çevre yönetim sistemlerinizi aynı potada eritiyoruz…